PRIVATE LABEL

Private label tillverkning

  • Förfråga från kund inkommer
  • Dialog med kund om behov och användningsområden för produkten.
  • Laborering och tillverkning av prover
  • Prover skickas till kund
  • Kunden godkänner något av proverna.
  • Säkerhetsdatablad upprättas
  • En etikett tas fram om kunden inte redan har en.
  • Produkten är redo för försäljning
  • Eventuell hjälp vid rapportering och registrering till myndighet