Om oss

Recykling är ett litet företag med över 40 års erfarenhet i rengöringsbranschen. Målsättningen har bl.a. varit att i den utsatta kemikaliebranschen värna om vår miljö.


Detta har gjort oss till ett av Sveriges första miljö- och kvalitetscertifierade företag i vår storleksklass.

Recykling löser problem med rengöring av de flesta slag, alltid i kombination med ett modernt miljötänkande och höga kvalitetskrav. Vi innehar miljö- och kvalitetscertifikat sedan år 1999. Vi kan rengöring och ned tydlig inriktning på underhåll av kyl- och värmesystem där vatten förekommer.
Våra kunder finns över hela Sverige samt även i Norge och Finland. Exempel på kundkategorier är bl.a. många stora pappersbruk, industriföretag, åkerier samt ett flertal stora saneringsbolag.

Vårt breda produktsortiment plus vår långa erfarenhet av branschen gör att vi vågar kalla oss för problemlösare.

Vi jobbar med allt från lättflytande produkter till tjocka gelprodukter.
Vi har en stor tillverkningskapacitet och kan blanda ca 10.000 liter/dag.

Miljö och kvalitet

​​​​​​​Recykling AB har sedan 1999 varit certifierad enligt ISO9001 och ISO14001. Från september 2018 har vi uppgraderat vårt Kvalitets- och miljöledningssystem till ISO9001:2015 och ISO14001:2015 tillsammans med QIM men beslutat att inte certifiera oss. Vi har under nästan 20 år varit certifierade och vet att vi kan uppfylla kraven med egna revisioner

Kvalitetsarbetet skall säkerställa att kundens krav fastställs, dokumenteras och uppfylls. Recykling:s övergripande miljömål är att tydliggöra vårt miljöarbete såväl internt som i uppdrag till kund.